Äri- ja mittetulundusühingute asutamine

Raamatupidamise kõrval pakume oma klientidele abi äriühingute ja mittetulundusühingute asutamisel, reorganiseerimisel ja likvideerimisel.  

Teeme Sinu eest muudatused äriregistri andmetes. Kui asutad äriühingu meie abiga ja soovid tellida raamatupidamisteenuse meilt, tasud asutamiskuludest vaid riigilõivu. Samuti aitame ka e-residente ettevõtete asutamisel.

Administratiiv- ja haldustöö

Meie kätte võite usaldada ettevõtte igapäevase administreerimisega seotud tegevused.

Korraldame ettevõtte dokumendihaldust. Koostame ja vormindame normdokumente ning haldame ettevõtte dokumendiregistreid. Teeme koopiad, prindime, skaneerime ja arhiveerime.

Tellime ja kooskõlastame teie ettevõtte dokumentide tõlked teile vajalikus keeles.

Kontaktisiku ja juriidilise aadressi teenus

Kõigil Eesti ettevõtetel peab olema Eesti aadress ja kõik välismaalt juhitavad Eesti ettevõtted peavad määrama kontaktisiku. Kuni 2018. aastani ei tohtinud juhtida Eesti ettevõtteid välismaalt.

Alates 2018. aastast võib Eesti ettevõtte asukoht olla ka välisriigis. Juhatuse asukoha korral välisriigis tuleb äriregistrisse määrata ja kanda usaldusväärne kontaktisik, kellele võib menetlusdokumendid Eestis kätte toimetada.

Ettevõtte postkasti teenus

Kui Sul ei ole oma büroopinda või kui Sa ei soovi oma ettevõtte kirjavahetust koduse aadressiga siduda, siis pakume Sulle ettevõtte postkastiteenust.

Võtame vastu, sorteerime ja registreerime Sinu ettevõtte nimele tulnud posti, vajaduse korral skaneerime ja edastame selle e-posti, faksi või lihtposti teel.

Lisaks tugiteenustele pakume ka digiraamatupidamist

Digiraamatupidamine aitab sul hoida oma ettevõtte finantstegevused korrektsena