Privaatsuspõhimõtted

Viimane uuendus: 13.01.2022

1. ÜLDINE

1.1   E-Advisors OÜ (Eesti registrikood 11761802, edaspidi E-Advisors) austab teie privaatsust. Käesolevad privaatsuspõhimõtted (edaspidi põhimõtted) selgitavad E-Advisorsi privaatsusega seotud tavasid veebilehel https://activa.ee/ (edaspidi veebileht) lisaks teabele, mis on esitatud tüüptingimustes (saadaval veebilehel). Käesolevad põhimõtted selgitavad, kuidas teie isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse. Neid kohaldatakse seoses meie teenuste ja ülesannetega (kirjeldatud tüüptingimustes) ning veebilehe kasutamisega.

2. PRIVAATSUSPÕHIMÕTETE EESMÄRK

2.1   E-Advisors austab teie privaatsust ja kaitseb teie isikuandmeid. Käesolevad privaatsuspõhimõtted annavad teavet selle kohta, kuidas kasutatakse teie isikuandmeid meie veebilehe külastamisel (olenemata külastuse asukohast) ning teenuste ja ülesannete osutamisel ja kirjeldavad teie privaatsusega seotud õigusi ja seadusest tulenevat kaitset.

2.2  Privaatsuspõhimõtted selgitavad, kuidas E-Advisors teie isikuandmeid (sh andmeid, mille annate meile veebilehe kaudu, kui tellite uudiskirja või teavitused, ostate meie pakutavaid teenuseid või ülesandeid) veebilehe kasutamisel kogub ja töötleb.

2.3  Veebileht ning teenuste ja ülesannete osutamine ei ole suunatud alla 18-aastastele isikutele ning me ei kogu teadlikult alaealiste isikutega seotud andmeid.

2.4  On oluline, et loeksite läbi käesolevad privaatsuspõhimõtted ning mis tahes muud privaatsuspõhimõtted või õiglase töötlemise teatised, mille võime teile esitada konkreetsetel juhtudel teie andmete kogumisel või töötlemisel, et oleksite täielikult teadlik sellest, kuidas ja miks me teie andmeid kasutame. Käesolevad privaatsuspõhimõtted on täienduseks mis tahes teistele teatistele ja ei tühista neid.

3. VASTUTAV TÖÖTLEJA

3.1   E-Advisors on teie isikuandmete vastutav töötleja ja vastutab teie isikuandmete eest.

3.2 Kui teil tekib küsimusi seoses isikuandmete töötlemisega, siis E-Advisori andmekaitseametnikuga saab võtta ühendust aadressil info@activa.ee. Kui te ei jää rahule, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele, nagu on kirjeldatud punktis 12.2.

Lahendaksime teie mure hea meelega ise enne kui pöördute Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) poole, seega palume, et võtaksite kõigepealt meiega ühendust.

4. MILLIST TEAVET E-ADVISORS KOGUB JA MIKS?

4.1  Kogume teie kohta isikut tuvastavat teavet

 • kui registreerute meie kliendina,
 • vastate küsitlusele või turundussisule
 • täidate meie veebilehel ankeedi
 • või muudel punktis 5.1 kirjeldatud juhtudel.

4.2  Andmed hõlmavad kõike, mida meile saadate, ja koosnevad alljärgnevast.

4.2.1  Kui sõlmite eraldi lepingu või kokkuleppe punktis 5.1 nimetatud eesmärgi saavutamiseks või toimingu tegemiseks, palume teil esitada oma nimi ja kontaktandmed. Peate andma õiged andmed ning esitatud andmete õigsust kinnitama. Seadus ei kohusta teid meile oma isikuandmeid esitama. Võime aga keelduda teiega lepingut sõlmimast, kui te ei esita meile vastavate toimingute jaoks vajalikke andmeid. Kui esitate väärad, aegunud või poolikud andmed, võib meil olla keeruline teiega ühendust võtta. Kui te oma andmeid ei esita, ei pruugi meil olla võimalik teile osutada teenuseid ja/või täita oma ülesandeid.

4.2.2  Kui esitate meile teise isiku andmed, kinnitate ja tagate, et teil on selle teise isiku kirjalik luba nende andmete esitamiseks ja käesolevate põhimõtete kohaselt kasutamiseks. Võime koguda teavet, mis seondub teie tegevustega veebilehel, sh teavet või sisu, mida lugesite, teie seansi kestus, teie vaadatud veebilehed, teenused, mis teid huvitasid, arvuti ja asukoht, IP aadress, mille kaudu te veebilehele sisenesite jne. Lisaks võime koguda või kasutada kolmandate isikute abi, et koguda ja analüüsida anonüümset, statistillist või koondteavet seoses sellega, kuidas te veebilehte kasutate.

5. ISIKUANDMETE KASUTAMISE EESMÄRGID

5.1  Lepingu täitmisel, teenuste osutamisel või ülesande täitmisel võib klient E-Advisorsile anda või E-Advisors võib koguda, säilitada, kasutada ja muul moel töödelda isikuandmeid järgmistes toimingutes ja järgmistel eesmärkidel:

Eesmärk/toiming Andmete liik Töötlemise õiguslik alus

Võimaliku kliendi sisestamine andmebaasi, pakkumise koostamine ja saatmine ning pakkumisega seotud meeldetuletuse saatmine
 

 • Ees- ja perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber Elukoha aadress
 • Maksuresidentsus
 • Passi koopia
 • Andmesubjekt on andnud nõusoleku
 • Vajalik lepingu täitmiseks
 • Vajalik vastutavale töötlejatele kohalduva õigusliku kohustuse täitmiseks
 • Vastutava töötleja õigustatud huvi

Ettevõtte loomise teenus

Järgmisi isikuandmeid võidakse töödelda olenevalt olukorrast

 • Ees- ja perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Kodune aadress
 • Perekonnaseis
 • Kommunaalarved
 • Pangaväljavõte või soovituskiri
 • E-residendi kaardi koopia
 • Passi koopia
 • Andmesubjekt on andnud nõusoleku
 • Vajalik lepingu täitmiseks
 • Vastutava töötleja õigustatud huvi

Muud teenused (litsentside taotlemine, pangakonto avamine, e-residentsuse taotlemine, viisa ja elamisluba)

 • Ees- ja perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Kodune aadress
 • Karistusregistri väljavõte
 • CV

 

Järgmisi isikuandmeid võidakse töödelda olenevalt teenusest

 • Foto
 • E-residendi kaardi koopia
 • Passi koopia
 • Pangaväljavõte või soovituskiri
 • Kommunaalarved
 • Perekonnaseis
 • Teave aktsionäri kohta ettevõttega seotud dokumentides
 • Tegelikult tulusaava omaniku teave
 • Kliendi nimel asutatud ettevõtte nimi
 • Aadress
 • Tegevus
 • Registrikood
 • KMK number
 • Kliendi ettevõtte lepingud ja arved
 • Andmesubjekt on andnud nõusoleku
 • Vastutava töötleja õigustatud huvi

Õigusteenused

 • Ees- ja perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Residentuur
 • Kodune aadress
 • Andmesubjekt on andnud nõusoleku
 • Vajalik lepingu täitmiseks
 • Vastutava töötleja õigustatud huvi

Virtuaalkontori teenus

 • Ees- ja perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Kodune aadress
 • Kõnekeskuse teenusega tehtud telefonikõnest kogutud isikuandmed
 • Andmesubjekt on andnud nõusoleku
 • Vajalik lepingu täitmiseks
 • Vastutava töötleja õigustatud huvi

Sünnipäevaõnnitluste saatmine

 • Ees- ja perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Sünnipäev
 • Andmesubjekt on andnud nõusoleku
 • Vastutava töötleja õigustatud huvi

Töötajate palkamiseks

 • Curriculum Vitae
 • Andmesubjekt on andnud nõusoleku
 • Vastutava töötleja õigustatud huvi

Luua töötajatele kasutajaprofiil

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood
 • Telefoninumber
 • E-posti aadress
 • Isiku tuvastamiseks vajalikud andmed (ettevõtte nimi, aadress, registrikood)
 • Pangakonto number
 • Andmesubjekt on andnud nõusoleku
 • Vajalik lepingu täitmiseks

Töötajatele palgatõendite koostamiseks

 • Töötaja ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood
 • Telefoninumber
 • E-posti aadress
 • Isiku tuvastamiseks vajalikud andmed (ettevõtte nimi, aadress, registrikood)
 • Pangakonto number
 • Andmesubjekt on andnud nõusoleku
 • Vajalik lepingu täitmiseks

IT-süsteemi haldamiseks

 • Ees- ja perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Muud vajalikud isikuandmed
 • IT süsteemides talletatavad andmed
 • Andmesubjekt on andnud nõusoleku
 • Vastutava töötleja õigustatud huvi

Digiturundus

 • E-posti aadress
 • Ees- ja perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber

 

Olenevalt olukorrast muud andmed, mis on vajalikud võlgade haldamiseks

 • Andmesubjekt on andnud nõusoleku
 • Vastutava töötleja õigustatud huvi
 • Andmesubjekt on andnud nõusoleku
 • Vajalik lepingu täitmiseks
 • Vastutava töötleja õigustatud huvi

Dokumentide arhiveerimine

 • Ees- ja perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Muud vajalikud isikuandmed
 • Arhiveeritavates dokumentides sisalduvad andmed
 • Vajalik vastutavale töötlejatele kohalduva õigusliku kohustuse täitmiseks
 • Vastutava töötleja õigustatud huvi

6. KUIDAS ME ANDMEID KASUTAME

6.1  Kasutame teie isikuandmeid ainult seadusega lubatud juhtudel. Kõige sagedamini kasutame teie isikuandmeid järgmistes olukordades:

6.1.1   kui peame osutama teenust või ülesannet, millega seoses oleme sõlmimas või sõlminud kokkuleppe;

6.1.2   kui see on vajalik meie (või kolmanda isiku) õigustatud huvist lähtudes ning teie huvid ja põhiõigused ei kaalu neid huvisid üles;

6.1.3   kui peame pidama kinni seadusest tulenevast kohustusest.

6.2  Võime kasutada eelmises punktis kirjeldatud kogutavat teavet järgmistes olukordades:

6.2.1  et teile teenust osutada või ülesannet täita;

6.2.2  et teie taotlust kiirelt menetleda;

6.2.3  et parandada meie veebilehte teile parema teenuse osutamiseks;

6.2.4  et pakkuda paremat teenust meie klientide teenuse taotlustele vastamisel;

6.2.5  et saata teile e-kirju teie tellimuste või muude ülesannete ja teenustega seoses;

6.2.6  et klientidega suhtlust jätkata, kui nad on meiega ühendust võtnud (nt e-posti, reaalajas vestluse või telefoni teel päringud);

6.2.7  et teie kogemust isikupärastada ning pakkuda sellist sisu ja tooteid, mis teid kõige enam huvitavad.

6.3  Me hoiustame teie antud teavet ning teie kohta kogutud teavet järgmistes andmebaasides (olenevalt andmete eesmärgist): Scoro, Outlook, Skype, raamatupidamistarkvara, meie IT süsteem ja meie arhiivid. Kasutame seda teavet käesolevate põhimõtete ja kehtiva õigusega kooskõlas, eelkõige järgmistel eesmärkidel:

6.3.1  et arendada, parandada või muuta meie tooteid ja teenuseid tervikuna.

6.3.2  et võtta teiega aeg-ajalt ühendust kas meie või kellegi teise nimel, sh saates e-kirja teel meie toodete ja teenustega seotud teavet;

6.3.3  et analüüsida ja edastada statistilist teavet kolmandatele isikutele. See teave ei võimalda tuvastada teie isikut;

6.3.4  veebilehe korrapäraseks ja nõuetekohaseks toimimiseks ning arendamiseks;

6.3.5  muudel käesolevates põhimõtetes või üldtingimustes sätestatud eesmärkidel.

7.  KÜPSISED JA ANALÜÜTIKA

7.1  Veebilehel võidakse kasutada küpsiseid ja muid käitumist jälgivaid tehnoloogiaid. Neid võidakse kasutada, et mõista teie eelistusi, tuginedes teie varasematele või praegustele tegevustele meie veebilehel. See võimaldab meil osutada teile paremaid teenuseid ja täiendada oma turvameetmeid. Kogume koondandmeid lehe liikluse ja lehe interaktsioonide kohta, et pakkuda tulevikus paremat kasutuskogemust ja tööriistu. Lisaks võidakse kasutada usaldusväärsete kolmandate isikute teenuseid, mis seda teavet meie nimel jälgivad.

7.2  Veebilehte külastades kogume teavet teie seadme kohta, mis sisaldab muuhulgas, kuid mitte ainult, teie IP aadressi, veebilehel veedetud aega ja hiireklõpsude arvu. Seda teavet kogutakse analüütika koostamise eesmärgil.

7.3  Küpsised on väikesed failid, mille veebileht või selle teenuseosutaja salvestab veebilehitseja kaudu teie arvuti kõvakettale (kui selleks loa annate) ning mis võimaldab veebilehe või teenuseosutaja süsteemidel teie veebilehitsejat ära tunda ning teatud teavet talletada ja meeles pidada.

7.4  Võite seadistada oma arvuti end hoiatama iga kord, kui küpsis saadetakse, või võite kõik küpsised keelata. Seda saab teha veebilehitseja sätetes. Kuna kõik veebilehitsejad on teineteisest veidi erinevad. Lugege oma veebilehitseja abimenüüst, kuidas küpsiste sätteid muuta.

7.5  Kasutame üksnes hädavajalikke küpsiseid (Google Analyticsi vaikimisi küpsiseid), analüüsiküpsiseid (Google Analyticsi demograafilised andmed ja taasturundus) ning reklaamiküpsiseid (Facebooki, Google Adsi, Adformi ja LinkedIni taasturundusküpsised).

7.6  Reklaamiks kasutatavate küpsiste andmeid hoiustatakse kanali enda pilvelahendustes.

8.  VOLITATUD TÖÖTLEJA KOHUSTUSED

8.1  Volitatud töötlejana tegutsedes E-Advisors:

8.1.1  tagab nõuetekohaste tehniliste ja korralduslikke meetmete kasutamise isikuandmete kaitsmiseks;

8.1.2  tagab, et tema töötajatele kohaldub konfidentsiaalsuskohustus, mis jäävad isikuandmete osas kehtima ka pärast teenuse osutamist või ülesande lõpetamist;

8.1.3  kustutab isikuandmed käesolevate põhimõtete üldtingimuste kohaselt.

8.2 E-Advisorsil on õigus kaasata punktis 5.1 loetletud tegevusteks alltöötlejaid.  

9. KUIDAS ME ANDMEID KAITSEME

9.1  Veebilehte skaneeritakse pidevalt turbe puudujääkide ja muude nõrkuste osas, et muuta külastused nii ohutuks kui võimalik.

9.2  Teie isikuandmeid hoiustatakse tuvaliselt ning neile on ligipääs üksnes isikutel, kellel on nende süsteemide ligipääsuõigused ning kes on kohustatud säilitama teabe konfidentsiaalsust.

9.3  Veebilehel kasutatakse HTTPS protokolli, mis tagab vahetatavate andmete turvalisuse transpordikihi (TLS) kaudu. TLS pakub kolmekihilist kaitset: krüpteerimine, andmeterviklus ja autentimine.

10. KOLMANDAD ISIKUD

10.1  Me ei müü, vaheta ega paku teie mis tahes isikuandmeid kolmandatele isikutele. See ei kehti usaldusväärsete kolmandate isikute kohta, kes aitavad meid veebilehe haldamisel, ettevõtluses või teile teenuste osutamisel, eeldusel et need isikud hoiavad teavet konfidetsiaalsena. Lisaks võime avaldada teie teavet, kui põhjus tuleneb seadusest, meie lehe põhimõtete teostamiseks, meie enda või teiste õiguste, vara või ohutuse kaitseks või klientide isikusamasuse ja rahapesuvastaste kontrollide tegemiseks.

10.2  Kolmandatele isikutele edastatakse teavet, mille alusel pole isikut võimalik kindlaks teha, seda turunduse, reklaami või muu eesmärgi jaoks.

10.3  Meie veebilehel ei ole ega pakuta kolmandate isikute tooteid või teenuseid, kuid meie veebilehel võib olla linke kolmandate isikute veebilehtedele. Kolmandate isikute lehtedel on eraldiseisvad ja sõltumatud privaatsuspõhimõtted. Seega ei vastuta me lingitud lehtede sisu ja nende tegevuse eest. Hoolimata sellest on meie eesmärk kaitsta oma lehe ausust ja oleme tänulikud tagasiside eest nende lehtede kohta.

10.4  E-Advisors võib edastada andmeid kolmandatesse riikidesse, pidades kinni seadusest tulenevatest nõuetest ja võttes nõuetekohaseid meetmeid andmete turvalisuse tagamiseks.

10.5  Võime jagada käesolevates põhimõtetes kirjeldatud isikuandmeid teistega järgmistel juhtudel:

10.5.1  oma teenuseosutajatega (nt IT teenuse ja teiste teenuste osutajad), et hallata ja parandada veebilehte ning teiega e-posti teel suhelda;

10.5.2  E-Advisorsi, koostööpartnerite, avalike asutuste, katus- ja erialaorganisatsioonide vms töötajate ja juhtidega, kui see on mõistlikult vajalik ülesande täitmise või teenuse osutamise seisukohast;

10.5.3  ametiasutuste või teiste kolmandate isikutega, kui rikute veebilehe külastamise õiguseid või rikute mis tahes kohaldatavat seadust ning me leiame, et see on vajalik või õigustatud ja seadusega lubatud;

10.5.4  advokaatide, kohtute ja asjasse puutuvate kolmandate isikutega seoses mis tahes vaidluse või kohtumenetlustega, mis hõlmab teid ja on seotud veebilehega;

10.5.5  meie kontserni kuuluvate ettevõtetega (ettevõtetega, mida meie kontrollime, mis kontrollivad meid või mis on meiega ühise kontrolli all, ükskõik kas otseselt või kaudselt), kuid nende andmete kasutus on kooskõlas käesolevate põhimõtetega.

10.5.6  mis tahes muudel juhtudel peale eelmainitute jagatakse teie isikuandmeid üksnes teie eelneva nõusoleku alusel.

11. TEIE GDPR-st TULENEVAD ÕIGUSED

11.1  Õigus tutvuda andmetega

GDPR (isikuandmete kaitse üldmäärus) annab teie õiguse tutvuda andmetega, mida teie kohta säilitame. Kui soovite sellele teabele ligi pääseda, saatke päring aadressile info@activa.ee.

Andmetega tutvumiseks peate tõestama oma isikusamasust. Kui see on kinnitatud, edastatakse teile nende isikuandmete koopia, mis meil teie kohta on. Kui isiku teabenõue või meetmed on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, võidakse küsida mõistlikku tasu või keelduda meetmete võtmisest.

11.2  Õigus andmete parandamisele

Saate lasta igal ajal oma isikuandmed parandada, kui need on valed või poolikud. Peaksite meile edastama õiged andmed või oma isikuandmeid uuendama. Saate meid igal ajal teavitada aadressil info@activa.ee.

11.3  Õigus andmete kustutamisele

Teil on õigus nõuda mis tahes ajal oma isikuandmete kustutamist, võttes meiega ühendust aadressil info@activa.ee. E-Advisors nõude täita vaid juhul, kui nende isikuandmete töötlemise õiguslik alus enam ei kehti.

11.4  Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Teatud juhtudel on teil õigus isikuandmete töötlemise piiramisele või peatamisele.

11.5  Õigus nõusolek tagasi võtta

Teatud tingimustel on teil õigus võtta tagasi nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks mis tahes ajal, kirjutades meile aadressil info@activa.ee.

11.6  Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus küsida meilt oma isikuandmeid ja kasutada neid andmeid teiste teenuste saamiseks. Kui E-Advisors kavatseb töödelda teie isikuandmeid muudel eesmärkidel peale nende, milleks neid algselt koguti, teavitatakse teid eelnevalt kõnealuste andmete edaspidise töötlemise eesmärgist.

11.7  Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus mis tahes ajal esitada vastuväide teie isikuandmete töötlemisele.

11.8  Automatiseeritud töötlemisega seotud õigus

Teil on õigus kaitsele automatiseeritud otsuste langetamise eest.

11.9  Õigus isikuandmetele ligi pääseda, neid uuendada või kustutada ja hankida neist koopia

Me austame teie õigust eraelu puutumatusele ning võite meiega mis tahes ajal ühendust võtta ja paluda:

1)  teiega seotud isikuandmetele ligipääsu, nende kustutamist, muutmist või uuendamist (näiteks kui usute, et teie isikuandmed on väärad, võite paluda nende parandamist või kustutamist); või

2)  et me peatame teie isikuandmete edaspidise kasutamise (näiteks võite paluda, et me ei jaga edaspidi teie isikuandmeid kolmandate isikutega) või et me eemaldame teie isikuandmed või kanname need üle (võivad kohalduda muud õiguslikud kohustused, mille kohaselt peame seda teavet säilitama).

Pange tähele, et kui te ei anna meile teistsuguseid juhiseid, säilitame teie kohta kogutavaid andmeid nii kaua kui on vajalik teenuste osutamiseks ja meie õigusnõuete täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ja lepingute täitmiseks. Võime mis tahes ajal omal äranägemisel väärasid andmeid parandada, täiendada või eemaldada. Kui soovite esitada kaebust selle kohta, kuidas teie isikuandmeid käsitlenud oleme, võtke meiega otse ühendust aadressil info@activa.ee. Kui te ei ole meie vastusega rahul või leiate, et me ei kogu või töötle teie isikuandmeid seadusega kooskõlas, võite esitada kaebuse asjaomasele andmekaitseasutusele.

E-Advisors ei pea vastama kliendi taotlusele, kui E-Advisors ei ole kindel kliendi isikusamasuses, taotluse õiguspärasuses või kui andmeid ei ole võimalik turvaliselt edastada või andmete ülekandmine võib riivata teiste isikute õigusi või seab E-Advisorsile ülemäärase halduskoormuse.

Kui osa andmetöötlusest põhineb teie selgel nõusolekul, võite mis tahes ajal oma nõusoleku tagasi võtta.

12. KOHALDATAV ÕIGUS, KOHTUALLUVUS JA KAEBUSTE ESITAMINE

12.1  Käesolevatele privaatsuspõhimõtetele ning neist tulenevatele või nendega seotud kohustustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

12.2  Isikuandmete kaitsest tulenevad või sellega seotud mis tahes vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimistega. Kui kokkulepet ei saavutata, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (Andmekaitseinspektsioon) Tatari 39, Tallinn, 10134, Eesti, (e-posti aadress: info@aki.ee / telefoninumber: 627 4135) või nõue kohtule.

12.3  Kui pooltevaheline vaidlus jõuab kohtusse, siis lahendab asja Harju Maakohus.

12.4  Eelmainitu ei jäta tarbijaid ilma nende kohtualluvusega seotud õigustest.

13. PRIVAATSUSPÕHIMÕTETE UUENDAMINE

13.1  Käesolevates privaatsuspõhimõtetes  võidakse teha muudatusi õiguslike, tehniliste või äriliste uuenduste tõttu. Kui me privaatsuspõhimõtteid uuendame, teavitame teid muudatuste ulatusest asjakohaseid meetmeid kasutades.

Küsime teilt nõusolekut privaatsuspõhimõtete oluliste muudatuste puhul ja siis kui seda nõuavad kehtivad andmekaitse õigusaktid.

13.2  Privaatsuspõhimõtete viimase uuendamise aeg on nähtav selle lehe ülaosas.

13.3 Kui teil on küsimusi privaatsuspõhimõtete muudatuste kohta, võtke ühendust aadressil info@activa.ee.