Digiraamatupidamine

Aitame sul koostada aruandeid ja arvestada makse ning anname raamatupidamise alast nõu. Me kasutame selleks ainult internetipõhiseid programme ja sul on alati kõigele ligipääs. 

Klient saab ise sisse logida oma arvutist raamatupidamisprogrammi, mis võimaldab teha 24/7 päringuid ettevõtte finantsseisu kohta. Sul on alati võimalik töötada ka koos meie raamatupidajaga, arutleda ning konsulteerida.

Palgaarvestus

Palgaarvestus on osa raamatupidamisest. Peame sinu ettevõtte palgaarvestust (töötasude, boonuste, puhkusetasude, haigusrahade, lõpparvete ning kinnipidamiste arvestus, kogumispensioni maksete deklareerimine jne.).

Koostame vajalikud aruanded (palgaaruanded, TSD aruanded maksu- ja tolliametile, palgastatistika aruanded). Registreerime töötajad töötajate registris ning anname nõu töölepingute sõlmimisel, muutmisel, seadusega kooskõlla viimisel ja lõpetamisel.

Lisaks suhtleme haigekassaga, sotsiaalkindlustusameti, maksuameti, töötukassaga jne.

Maksuarvestus- ja nõustamine

Nõustame Sinu ettevõtet igapäevastes äritegevusega seotud maksuküsimustes ning jagame soovitusi nii Eesti sise- kui rahvusvahelisel turul tegutsemise kohta.

Koostame ja esitame käibemaksudeklaratsioonid, palgaga seotud maksudeklaratsioonid, ettevõtte tulumaksudeklaratsioonid, aktsiisi ja muud maksudeklaratsioonid.

Esindame sind maksuametis ja vastame sinu eest päringutele.

Aruannete koostamine

Oleme valmis Sinu ettevõtte vajadustest lähtuvalt koostama ja esitama majandusaasta aruandeid ja esitama need äriregistrile.

Koostame aastaaruandeid ka neile, kes igakuist teenust ei vaja. Kontrollime teie poolt tehtud eelneva töö või teeme vajadusel kogu aasta raamatupidamise.

Majandusaasta aruanne annab olulist infot juhtimisalaste otsuste tegemiseks ja see on tihti tähtis ka koostööpartneri valikul.

Raamatupidamine krüptoettevõttele

Ettevõtted, kes tegelevad finantstehingutega, kasutades Eestis plokiahela-tehnoloogial põhinevaid (BTB) instrumente või krüptovarasid, peavad neid tehinguid nõuetekohaselt raamatupidamises kajastama.

Oleme ennast plokiahelatehnoloogiaga ning nende finantsarvestust reguleerivate standarditega hästi kurssi viinud ning teenindame ja nõustame selles valdkonnas igapäevaselt krüptoettevõtteid.

Laoarvestus

Arvestus laovarude üle on oluline ettevõtetes, kus on olemas eraldi laod ja kaupade ladustamistingimused. Laoarvestuse tarkvara kasutamine võimaldab pidada analüütilist arvestust iga tooraine, materjali, toodangu ja kauba kohta, kajastada raamatupidamises lao liikumisi ja hinna kalkulatsiooni erinevusi.

Korrektne laoarvestus tagab, et ettevõttel on olemas järjepidev varustatus vajalike kaupadega.

Lisaks digiraamatupidamisele pakume ka tugiteenuseid

Tugiteenused on olulised oma ettevõtte igapäevaseks haldamiseks ja töös hoidmiseks