Tutvu Activa raamatupidamispakettidega

Raamatupidamise korraldamine on möödapääsmatu ja ka üks kõige olulisemaid tegevusi, mis kaasneb ettevõtte juhtimisega.

Olenemata sellest, kas Sa oled alles alustav ettevõtja või kogenud juht, siis baasteadmised raamatupidamise korraldamisest aitavad Sul igal juhul ettevõtte juhtimisega paremini hakkama saada.

Korras raamatupidamine tagab ettevõtte edukuse, kuna see aitab Sul juhina langetada õigeid otsuseid arvestades ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid. Ettevõtlusega tegelemisel kaasneb kohustus esitada riigile ka mitmesuguseid aruandeid.

Raamatupidamist ei ole vaja korraldada firma siseselt, kuna siin saavad abi pakkuda raamatupidamisteenusele spetsialiseerunud ettevõtted. Raamatupidamisteenuse alltöövõtuna tellimine pakub paljudele ettevõtetele taskukohast lahendust selle sujuvaks ja korrektseks korraldamiseks.

Activa pakub selleks kolme erinevat kuupõhise hinnaga paketti, mis annavad Sulle vabaduse valida oma ettevõttele just kõige vajalikuma ja sobilikuma lahenduse raamatupidamiseks!

Erinevalt enamusest traditsioonilistest raamatupidamisbüroodest pakub Activa fikseeritud kuumaksega raamatupidamispakette, mis on meie kogenud raamatupidajate poolt hoolikalt kokku pandud keskendudes väikesemate ettevõtete põhivajadustele.

S – Pakett alustavale ettevõttele

Väike, kuid sobilik pakett ettevõttele, mis on oma tegevust alustamas. S pakett on mõeldud nendele ettevõtetele, kus ei ole töötajaid ja mis ei ole käibemaksukohustuslased. Samuti nendele, millel ei ole ühes kuus väga palju müügi- ja ostuarveid.

S pakett sisaldab:

 • 10 müügi- ja ostuarvet kuus – Alustaval ettevõttel ei ole tavaliselt suurt vajadust paljude müügi- ja ostuarvete töötlemiseks, kuna ettevõtte tegevus pole veel korralikult käivitunud. Meie raamatupidajad töötlevad kuni kümme tulu- ja kuludokumenti ning iga piirmäära ületav kirje maksab taskukohaselt 0,68 eurot.
 
 • Majandusaasta aruande esitamine – Ettevõttel on kohustus esitada majandusaasta aruanne mitte hiljem kui 6 kuud pärast ettevõtte majandusaasta lõppu. Aruanne tuleb esitada isegi majandustegevuse puudumisel. Majandusaasta aruande esitamine sisaldub paketis juhul, kui tegemist on mikroettevõtjaga raamatupidamise seaduse tähenduses.
 
 • Igakuine KMD esitamine – Kui ettevõte on juba käibemaksukohustuslane, siis see toob kaasa EMTA-le igakuiste käibemaksu deklaratsioonide esitamise kohustuse. Esitame käibemaksu deklaratsioonid Sinu eest!
 

M – Pakett kasvavale ettevõttele

Sobilik pakett ettevõttele, mis on kasvujärgus ning suuremate vajadustega kui S pakett suudab pakkuda. M paketiga kaasneb Maksu- ja Tolliametile (EMTA) deklaratsioonide esitamine ning palgaarvestus, mis tagab meelerahu ja stabiilsuse, mida just üks kasvav ettevõte vajab edasiseks arenguks.

M pakett sisaldab:

 • Kõiki teenuseid, mis kaasnevad S paketiga.

 • 40 müügi- ja ostuarvet kuus – Kasvaval ettevõttel on juba suuremad sissetulekud ja väljaminekud, mis tähendab ka suuremat arvete ja ostutsekkide hulka. Meie raamatupidajad töötlevad kõik Sinu ettevõtte tulu- ja kuludokumendid ning iga piirmäära ületav kirje maksab taskukohaselt 0,68 eurot.
 
 • Igakuine TSD esitamine – Kui ettevõte on tööandja, siis see toob kaasa EMTA-le igakuiste tulu- ja sostsiaalmaksu deklaratsioonide esitamise kohustuse. Esitame tulu- ja sostsiaalmaksu deklaratsioonid Sinu eest!
 
 • Palgaarvestus (2 töötajat) – Äri kasvamisega kaasneb tavaliselt ka uute töötajate värbamine, kes viivad ellu igapäevaselt Sinu firma ärieesmärke või siis hakkad hoopis iseendale palka maksma. M pakett sisaldab palgaarvestust kuni kahele Sinu ettevõtte töötajale, kes saavad iga kuu fikseeritud kuupalka.
 
 • Varade arvestus (5 ühikut) – Peame Sinu ettevõtte põhivarade arvestust ostu- ja müügiarvetel põhinevate tehingute alusel, et Sul oleks selge ülevaade firma käsutuses olevatest ressurssidest. M paketi hinna sisse kuulub kuni viie ühiku arvestus. Selleks võivad olla erinevad finantsinvesteeringud (aktsiad, osalused, pikaajalised laenud jms.), materiaalsed varad (töövahendid, hooned, sõidukid, jms.), immateriaalsed varad (arvutiprogrammid, firma väärtus, jms.).
 
 • Raamatupidamisdokumentide vormid – Kõik Sinu ettevõtte raamatupidamise jaoks vajalikud dokumendid on Sinu ettevõtte jaoks kohandatud ning vastavad Eesti Vabariigi valdkondlikele õigusaktidele. Samuti hoiustame kõik vajalikud dokumendid ja alusdokumendid vastavalt seaduses ettenähtud korrale, et neid oleks võimalik vajadusel võimuorganitele esitada.
 

L – Pakett tegutsevale ettevõttele

L on meie kõige suurem ja mitmekülgsem pakett, mis on mõeldud ettevõtetele, mis võivad olla tegutsenud juba pikemalt ning mille ärimahud on märkimisväärselt kasvanud. Selles paketis pakume lisaks ka projektipõhist arvestust ning igakuiseid aruandeid võtmenäitajatest, mis aitavad langetada ettevõtte juhtkonnal andmetel põhinevaid otsuseid.

L pakett sisaldab:

 • Kõiki S ja M paketiga kaasnevaid teenuseid.

 • 120 müügi- ja ostuarvet – L pakett sisaldab koguni 120 müügi- ja ostuarve töötlemist Activa raamatupidajate poolt, mis on enamasti piisav kogus ettevõtetele, mis on juba paar aastat tegutsenud. Juhul, kui 120 ei ole piisav arv, siis iga piirmäära ületav kirje maksab taskukohaselt 0,68 eurot.
 
 • Palgaarvestus (5 töötajat) – Tegutseval ettevõttel on kindlasti ka olemas töötajad, kes hoiavad ettevõtet töötavana ja tulusana. L pakett sisaldab palgaarvestust kuni viiele ettevõtte töötajale, kes saavad iga kuu fikseeritud kuupalka. See teeb sinu ettevõtte töötajate palgaarvestuse mugavaks ja sujuvaks!
 
 • Varade arvestus (15 ühikut) – Peame Sinu ettevõtte põhivarade arvestust ostu- ja müügiarvetel põhinevate tehingute alusel, et Sul oleks konkreetne ülevaade erinevatest firma käsutuses olevatest ressurssidest. L paketi hinna sisse kuulub kuni viieteistkümne ühiku arvestus, milleks võivad olla erinevad finantsinvesteeringud, materiaalsed varad ning immateriaalsed varad.
 
 • Projektipõhine arvestus – Vajadusel peame arvestust Sinu ettevõtte konkreetse projektiga seonduvate kulude ja tulude kohta, mis annavad Sulle täpse ja detailse ülevaate selle tõhususe ja tulemlikkuse kohta. Samuti on võimalik arvestust pidada mitmete ladude kohta, kus kaupade üle eraldi arvestuse pidamine on oluline.
 
 • Igakuised aruanded võtmenäitajatest – Ettevõtte võtmenäitajate jälgimine on üks olulisemaid tegevusi, kuna see annab juhtkonnale ülevaate olemasolevatest probleemidest ning võimalustest, mis võiksid ettevõtet edasi viia. Me koostame Sinu ettevõttele väljavalitud võtmenäitajatest aruanded, mis seda teha võimaldavad, hoides sellega oluliselt Sinu aega kokku.
 

Juhul, kui meie paketist puudub mõni teenus, mida Sinu firma vajab oma edukuse tagamiseks, siis on võimalik vastavalt meie hinnakirjale antud teenus paketile juurde lisada!

Vajad abi Sinu ettevõtte jaoks sobiliku paketi valimisega?

Kui soovid meiega nõu pidada sobiliku paketi valimisega või soovid saada täpsustusi mõne teenuse kohta, siis palun võta meiega julgelt ühendust ning arutame!

Pakett-teenustele lisaks pakume ka tugiteenuseid, mis võivad Sinu ettevõttele luua juure väärtust.