Korporatiivteenused Eesti äriühingutele

Activa pakub lisaks raamatupidamisele ka erinevaid korporatiivteenuseid, mis lihtsustavad haldusprotsesse Eestis asuvatel äriühingutel.

Omades Rahapesu Andmebüroo poolt väljastatud usaldushalduse ja äriühingute teenuse tegevusluba, pakub Activa lisaks raamatupidamisele ka erinevaid korporatiivteenuseid, mis võimaldavad Eestis asuvatel äriühingutel  toime tulla ettevõtluses tähtsate haldusprotsessidega.

Meie korporatiivteenused on sobilikud nii vastloodud kui ka olemasolevatele äriühingutele,mis otsivad endale nende protsesside sujuvamaks korraldamiseks usaldusväärset koostööpartnerit –

võta meiega ühendust!

Uue ettevõtte asutamine

Aitame asutada äriühinguid ja mittetuludnsuühinguid, kasutades selleks kõiki võimalikke meetodeid, et meie kliendile oleks asutamisprotsess võimalikult mugav ja kättesaadav:

1. ID-kaardi või e-residentsuse kaardi abiga

Omades ID-kaarti või e-residentsuse kaarti on võimalik äriühingu asutamise protsess läbi viia täiesti digitaalselt. Siinjuures tuleb meeles pidada, et kõik asutatava firma osanikud peavad omama kas Eesti ID-kaarti või e-residentsuse kaarti, et seda  võimalust kasutada.

2. Notariaalne asutamine

Notari külastamine koos meie nõustajaga on sobilik variant ettevõtte asutamiseks, kui osanikud soovivad, et asutamise protsess toimuks notariaalselt ning kui kellegil osanikest ei ole ID- või e-residentsuse kaarti või see on näiteks aegunud.

3. Volikirja alusel

Juhul, kui ettevõtte osanikuks osutub keegi, kes ei oma Eesti ID-kaarti ega ka e-residentsuse kaarti ning samuti ei plaani ta reisida selleks Eestisse, siis pakume ettevõtte asutamist volikirja alusel. See variant  võimaldab meie nõustajatel antud isikut esindada notari juures asutamistehingu tegemisel.

Lisaks asutamisega seotud küsimustele aitame me oma klientidel teha muudatusi ka äriregistri andmetes ning osutame abi ettevõtte reorganiseerimisel ja likvideerimisel.

Administratiiv- ja haldustöö

Activa kogenud töötajad aitavad Sul vajadusel korrldada enda ettevõtte igapäevast administratiiv- ja haldustööd, mis võib osutuda ettearvatust ajamahukamaks. Ahiveerime kõik vajalikud dokumendid, arved ja muud paberid vastavalt seaduses ettenähtud nõuetele, mis võimaldab nende taasesitamist ja kontrollimist vastavalt vajadusele.

Lisaks võime aidata erinevatest riigiametitest ametlikult kinnitatud dokumentide ja väljavõtete tellimisega ning ka dokumentide tõlkimisega Sinu jaoks vajalikku keelde.

Juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenus

Vastavalt äriseadustikule, kui Eesti äriühingu juhatus või seda asendav organ asub välisriigis, võib ettevõtte kontaktisikuks määrata üksnes notari, notaribüroo, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitoriühingu või äriühingu teenuseid pakkuv ettevõtte.

Kontaktisik on sellisel juhul välismaal asuva Eesti ettevõtte juhatuse esimeseks kontaktiks kõikide Eesti ametiasutuse jaoks. Tähtis on meeles pidada, et kontaktisikul ei õigust teha ei otsuseid ega tehinguid  äriühingu nimel.

Samuti loetakse sellisel  juhul kontaktisiku aadressi antud ettevõtte juriidiliseks aadressiks, mida kasutatakse erinevate menetlusdokumentide ja tahteavalduste kättetoimetamiseks ettevõtjale. Selliste kirjade saabumisel edastame need Sulle.

Nagu sissejuhatuses mainitud, omab Activa usaldushalduse ja äriühingute teenuse tegevusluba, mis tähendab, et meile on antud seadusega õigus nende teenuste osutamiseks.

Postkastiteenus

Activa pakub ka postkastiteenust, mille kaudu saabub kõik Sinu ettevõttega seotud füüsiline post meie aadressile. Antud teenus on sobilik ettevõtjatele, kes pidevalt reisivad ning neil ei ole võimalik postkastil silma peal hoida või kes ei soovi selleks kasutada oma kodust aadressi.

Posti saabumisel meie postkasti, avame kirjad vastavalt Sinu juhistele ning edastame need Sulle.

Activa on Sinu ettevõtte jaoks olemas korporatiiv- ja raamatupidamisteenustega!

Activa korporatiivteenused aitavad ettevõtjatel hoida aega kokku selleks, et saaksid pühenduda oma ettevõtte arendamisele ja kasvule.

Juhul, kui soovid saada rohkem infot antud teenuste või raamatupidamise kohta, siis palun võta meiega julgelt ühendust!