Muudatused äriseadustikus, äriregistri seaduses ja maksudes

2023 on alanud ning toob kaasa paar muudatust, mis mõjutavad otseselt kõiki Eesti ettevõtteid.

Justiitsministeeriumi muudatused Eesti äriseadustikus ja äriregistri seaduses

Ettevõtete piiriülene liikumine

Alates 1. veebruarist jõustuvad muudatused Euroopa Liidu piires äriühingute piiriülest liikumist reguleerivas seaduses. Seni on olnud võimalik ettevõtete piiriülene ühinemine, kuid alates 1. veebruarist on võimalikud ka piiriülesed jagunemised ja piiriülesed ümberkujundamised. See avardab ettevõtte tegutsemisvõimalusi EL-is. Lisaks soodustab see majanduskasvu ja konkurentsi.

Osakapitali miinimumnõue

Koos piiriülesele liikumisele üleminekuga näeb uus äriseadustik ette, et Eesti ettevõtte aktsiakapital võib olla 1 sent. See tähendab, et senine 2500 euro suurune osakapitali miinimumnõue kaotatakse, mis alandab veelgi kulusid, mis kaasnevad ettevõtte asutamisega. Lisaks deposiitkonto ja stardikonto kasutamise võimalusele tuleb äriregistri portaalis asutamisavalduses ka kolmas võimalus – asutaja kinnitab osaühingule tagatisraha ülekandmise.

Aastaaruannete rangem kontroll

Kolmas oluline muudatus äriseadustikus ja äriregistri seaduses on asjaolu, et Eesti valitsus hakkab tõsisemalt tegelema majandusaasta aruannete esitamise kontrollimisega. Muudatuste eesmärk on parandada majandusaasta aruannete esitamise distsipliini, andes registripidajale uued tööriistad, mida saab kasutada juhtudel, kui ettevõte ei ole majandusaasta aruannet või mitut majandusaasta aruannet esitanud.

Oleme selle muudatuse kohta kirjutanud ka põhjalikuma artikli. Täieliku ülevaate lugemiseks klõpsake siia.

Ettevõtte juriidiline aadress

Viimane oluline äriseadustiku muudatus on juriidilise aadressi mõiste täpsustamine. Juriidilise aadressi mõiste täpsustamine mõjutab eelkõige ettevõtteid, mis kasutavad kolmanda osapoole kontaktisiku ja aadressi teenuseid. Nende teenuste kasutamine on populaarne eelkõige e-residentide seas, kuid leidub ka kohalikke ettevõtteid, kes soovivad ettevõttele aadressi näiteks Tallinnas ning saada abi sissetulevate kirjade edastamisega. Enne seda oli kontaktisiku aadress automaatselt ka ettevõtte juriidiline aadress. Pärast muudatusi on ettevõtte juhtkonna soovi korral võimalik kasutada kahte eraldi aadressi. Juriidilise aadressi muutmisega hakkab ettevõte saama kõik menetlusdokumendid uuele aadressile, kuid aadressi muutmine ei ole kohustuslik, kui on soov jätkata oma senise teenusepakkuja kasutamist.

Rahandusministeeriumi muudatused maksudes

Suurenes maksuvaba tulu ja sotsiaalmaksu miinimaalne kohustus

Alates 2023. aasta algusest tõusis maksuvaba tulu Eestis 500 eurolt 654 eurole kuus ehk 6000 eurolt 7848 eurole aastas. See mõjutab otseselt teie ettevõtte raamatupidamist, kui Sinu ettevõttel on töötajaid või maksad endale palka.

See tähendab, et on vaja arvutada lubatud maksuvaba tulu suurus, mis põhineb kogu kalendriaasta tuludel. Näiteks kuni 14 400 eurot aastas teenivad töötajad saavad aastas oma maksustatavast tulust maha arvata 7848 eurot maksuvaba tulu. Sissetulekute kasvades maksuvaba tulu väheneb. Kõrgepalgalised, üle 25 200 euro aastas teenivad inimesed ei saa oma maksustatavast tulust maksuvaba tulu maha arvata.

Lisaks tõusis sotsiaalmaksu miinimumkohustus 215,82 euroni kuus, samas maksumäär jäi samaks – 33%.

Platvormid peavad hakkama andmeid koguma

Platvormi operaatorid peavad hakkama koguma andmeid oma platvormi kaudu tegutsevate müüjate ja teenusepakkujate, nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute ning platvormi kaudu teenitud tulu kohta.

Kui platvormi kaudu tegutsev müüja või teenusepakkuja keeldub platvormihaldurile vajalike aruandluskohustuste täitmiseks vajalike andmete jagamisest, on platvormihalduril õigus konto sulgeda ja takistada neil edaspidi uuesti platvormile registreerumast. Samuti on platvormil õigus hoiduda tasu ülekandmisest, kui meeldetuletusi eiratakse.

Vajad lisateavet nende muudatuste või raamatupidamise kohta?

Lisaks eelnevatele muudatustele äriregistris, äriregistri seaduses ja maksudes need, mis mõjutavad otseselt ettevõtete omanikke Eestis, on lugematu arv fakte, mis mõjutavad Sinu ettevõtet! Omame pikaajalist kogemust nii Eesti kui ka rahvusvahelisel turul, mis on loonud meile kompetentsi asjakohase nõu andmiseks ja korrektse raamatupidamise tegemiseks. Võta meiega ühendust – oleme valmis arutama Sinu ettevõtte iseärasusi!