Krüptoraha maksustamine Eestis

Anname selles artiklis ülevaate, kuidas käib krüptoraha maksustamine Eestis nii ettevõtetele kui ka eraisikutele.

Eesti on ülemaailmselt krüpto-kogukonnas tuntud selle poolest, et krüptoraha on reguleeritud juba mõnda aega ja ettevõtetel on võimalik hankida valitsuselt tegevusluba krüptorahaga seotud teenuste pakkumiseks. Samuti on Eesti olnud üks plokiahelatehnoloogia eestvedajaid ajast, mil hakkas seda rakendama oma avalikes teenustes. Kuigi maailmas on endiselt riike, mis krüptorahaga ega sellega seotud kasumit ei reguleeri ega maksusta, siis Eestis see nii ei ole. 

Eestis krüptorahaga otseselt seotud makse ei ole ning tegelikult ei erine maksustamine muude varade ja kasumite maksustamisest. Olenemata sellest, kas kasutad krüptoraha oma äritegevuses või eraisikuna investeerides, rakenduvad maksud ainult teenitud kasumile.

Eesti maksu- ja Tolliameti (EMTA) andmetel tekib krüptorahaga kasum, kui:

 • toimub hindade muutus, mis võib toimuda krüptoraha müümisel või kauplemisel traditsioonilise valuuta või mõne teise krüptovara vastu;
 • krüptoraha kaevandamine;
 • arvuti andmemahu rentimine;
 • kaupade või teenuste eest tasumine krüptorahaga;
 • tehtud töö eest tasu saamine krüptorahas.


Kasumit ei teki, kui:

 • annetatakse/kingitakse krüptoraha;
 • krüptoraha ostetakse traditsioonilise valuutaga;
 • krüptoraha ülekandmine toimub sinu enda digitaalsete rahakottide vahel.

Kui otsid enda krüptoettevõttele asjatundlikku raamatupidajat, siis võta meiega ühendust!

Ettevõtlusega seotud krüptoraha maksustamine Eestis

Nagu eelnevalt mainitud, ei ole Eestis konkreetseid makse, mis kehtiksid ainult krüptorahale. Seetõttu rakenduvad selles sektoris tegutsevatele ettevõtetele samad maksud nagu kõigile teistele Eesti ettevõtetele. Raamatupidamise korrashoidmisel on aga mõningaid nüansse, millega tuleb arvestada.

Enne raamatupidamise juurde asumist on Eestis ettevõtlusega tegelemine üldiselt kasulik kõikidele äriliikidele, kuna ettevõtte jaotamata ja reinvesteeritud kasumilt Eestis ei maksustata. Teisisõnu, rakendatakse makse ainult siis, kui Sinu ettevõte on teeninud kasumit ja teinud otsuse dividende maksta. Eestis maksustatakse dividende määraga 20/80, tavaliste dividendimaksete puhul aga 14/86.

Kui enamik krüptorahaga kauplemise ja kaevandamisega seotud tegevusi on käibemaksuvaba, siis käibemaksukohustuslaseks registreerimise vajadus tekib siis, kui ettevõte ületab aasta jooksul maksustatava tulu piirmäära 40 000 eurot. Kuni piirmäära täitumiseni toimub käibemaksukohustuslaseks registreerimine vabatahtlikult. Üldine käibemaksumäär on Eestis 22%, samas on teatud kaupu ja teenuseid, mille puhul rakendub 9% või isegi 0% käibemaks.

Krüptoettevõtte raamatupidamine Eestis

Raamatupidamise Toimkond on määratlenud krüptoraha jaoks neli erinevat klassifikatsiooni:

 • virtual currencies (krüptoraha) – mündid, mis on digitaalsel kujul ja põhinevad plokiahelatehnoloogial;
 • asset-backed tokenid – digitaalsed tokenid, mis põhinevad plokiahelatehnoloogial ja annavad füüsilise vara omandiõiguse;
 • utility tokenid – tokenid, mis annavad omanikele juurdepääsu ettevõtte toodetele ja/või teenustele;
 • security tokenid – finantsinstrument, mis võimaldab ostjatel investeerida konkreetsesse ettevõttesse.

 

Need klassifikatsioonid peaksid kajastuma ettevõtte raamatupidamisdokumentides ja neid tuleks kasutada väärtuse määramiseks.

Krüptoraha ost, müük ja vahetamine ettevõttena

EMTA tõlgendab krüptoraha ja krüptovarasid vastavalt tulumaksuseadusele vara tähenduses. Seega maksustatakse ainult krüptoraha müügi- või vahetustehingult saadud kasumit vastava perioodi jooksul.

Kui Sinu ettevõte kaupleb aktiivselt erinevate virtuaalvaluutadega ja ei plaani neid pikka aega hoida, on hea tava esitada need oma majandusaasta aruannetes aktsiatena. Teisest küljest, kui ettevõte hoiab krüptoraha pikemat aega, tuleks neid käsitleda finantsvaradena ja kajastada eurodes, kasutades nende õiglase väärtuse kajastamiseks FIFO või kaalutud keskmise meetodit.

Krüptoraha kaevandamine ettevõttena

EMTA liigitab krüptoraha kaevandamist ettevõtluseks ning käsitleb seda kauba tootmisena. Ettevõte, mis tegeleb krüptoraha kaevandamisega, saab maksustamisel veel omakorda võtta arvesse ettevõtlusega seotud kulud.

Samuti võidakse maksustamisel käsitleda krüptoraha kaevandamisest saadavat tulu investeerimistuluna. Ajaloolise hinna määramisel kasutatakse esmase krüptoraha kaevandamisest hankimise aega ja selle õiglane väärtus on seotud ettevõtte bilansikuupäevaga.

Arvuti andmemahu rentimine ettevõttena

Kui Sinu ettevõte rendib oma artvuti andmemahtu teistele ettevõtetele kaevandamiseks, selle asemel, et seda ise krüptoraha kaevandamiseks või muudeks tegevusteks kasutada, käsitletakse teenusepakkuja ja kliendi vahelist tehingut teenuse müügina ning seda veel maksustatakse vajadusel käibemaksuga. Teisisõnu, maksustamise vaatenurgast loetakse seda teenuse müügiks ning seda maksustatakse samamoodi nagu kõiki muid tavapäraseid teenuseid.

Ettevõttena teenuste ja/või kaupade müümine või ostmine krüptorahaga

Juhul, kui Sinu ettevõte müüb kaupa ja/või teenuseid krüptoraha vastu, tuleb tehingu kuupäeval saadava krüptoraha väärtus ümber arvestada eurodesse. Sarnaselt andmemahu rentimisega peavad need tehingud sisaldama käibemaksu, kui Sinu ettevõte on käibemaksukohuslane, nagu traditsioonilised valuutatehingud.

Eraisikute krüptoraha maksustamine Eestis

Sarnaselt ettevõtetele, maksavad eraisikud maksu oma krüptorahaga seotud tehingute ja tegevuste kasumilt. Üldiselt on eraisikuna äritegevuse ja investeerimise suureks miinuseks Eestis puuduv võimalus oma jaotamata ja reinvesteeritud kasumit maksustamisest vabastada ning puuduv võimalus võtta kulusid arvesse tulu deklareerimisel.

Virtuaalvaluutade ost, müük ja vahetamine eraisikuna

Juhul, kui oled eraisikuna krüptorahaga kauplemisest kasumit teeninud, vahetades krüptoraha traditsioonilise valuuta või muud tüüpi krüptovara vastu, on Sul kohustus deklareerida oma kasum EMTA-le.

Sarnaselt ettevõtetega maksustatakse eraisikuid ainult tehingute kasumilt.

Siiski kaasneb kohustus deklareerida igat üksikut müüki, sealhulgas vahetust, mille käigus teenisid kasumit, eraldi maksustatava sündmusena. See tähendab, et maksu rakendatakse igale tulusale tehingule. Lisaks sellele, kui oled teeninud tehinguga kahju, ei ole sul võimalik seda oma maksuaruandluses arvesse võtta ja selliseid tehinguid ei saa deklareerida.

Krüptoraha kaevandamine eraisikuna

Ka eraisikuna kaevandatud krüptoraha maksustatakse müügil, konverteerimisel või kaupade ja/või teenuste ostmiseks kasutusele võtmisel. Samas peab eraisik selle deklareerima ettevõtlustuluna ja tasuma vastavad maksud EMTA-le.

Eraisikul ei ole võimalik kasumist maha arvata kaevandamistegevusega seotud kulutusi, nt. seadmeid või elektrit.

Eraisikud, kes tegelevad krüptoraha kaevandamisega regulaarselt, peaksid EMTA info kohaselt end vähemalt füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) registreerima või asutama ettevõtte kaevandustegevuse jätkamiseks.

Arvuti andmemahu rentimine eraisikuna

Arvuti andmemahu rentimine eraisikuna tuleb deklareerida tuludeklaratsioonil üürituluna/rendituluna ja see maksustatakse tavapärase tulumaksumääraga.

Eraisikuna teenuste ja/või kaupade ostmine krüptorahaga

Eestis saab juba mitmete kaupade ja teenuste eest tasuda krüptorahaga. Kui oled eraisik ja kasutad selleks kasumina/tuluna saadud krüptoraha, siis sellega kaasneb ka kohustus see deklareerida tuludeklaratsioonis kuna ostuga paned oma saadud kasumi kasutusse.

Samas kui said krüptoraha töötasuna, juhatuse liikme tasuna või dividendidena ning see oli eelnevalt maksustatud, siis täiendavat maksukohustust ei teki.

Eraisikuna töötasu/dividendide saamine krüptorahas

Eestis on krüptorahas makstavad palgad ja dividendid tulumaksuga maksustatud. Tulumaksu peab tavaliselt kinni tööandja ning maksab selle edasi maksuhaldurile.

Kui saad eraisikuna töötasu või dividende krüptorahas ja tulumaksu ei ole kinni peetud, siis kaasneb Sul kohustus saadud tulu eurodesse konverteerida väljamakse laekumise kuupäeva turuhinna alusel ja saadud tulu deklareerida EMTA-le.

Tähtis on siinkohal silmas pidada, et kui dividende makstakse muud liiki virtuaalses varas, siis kohaldatakse selle vara edasisel müügil/vahetusel ka vara võõrandamise reegleid, mis võivad tekitada täiendava maksukohustuse.

Activa raamatupidajad on plokiahelaga ja krüptoraha maksustamisega kursis!

Loodame, et käesolev artikkel andis piisavalt teavet krüptoraha maksustamise kohta ja mõningate oluliste raamatupidamisaspektide kohta, mida ettevõtjad peavad oma tegevuses silmas pidama.

Kui Sul on täiendavaid küsimusi või vajate meie ekspertiisi raamatupidamises, võta meiega julgelt ühendust ning küsi pakkumist!