E-kaubanduse raamatupidamine

Eestis on e-kaubandus olnud pidevas tõusujoones kuna ärimudeli poolest on tegu väga kuluefektiivse lahendusega.

E-kaubandust defineeritakse kui kaupade või teenuste müüki internetis toimuvate tehingute abil. See tähendab, et enamikel juhtudel ei ole e-kaubandusega tegelevatel ettevõtetel enda füüsilist poodi ning paljudel juhtudel ei isegi enda ladu, kus tooteid hoitakse ning teenuseid on võimalik osutada interneti vahendusel. Samas, kui ärimudel on lihtne ja ettevõtte ülesseadmine võrdlemisi taskukohasem, siis e-kaubanduse raamatupidamine on aga keerukas kuna arvesse tuleb võtta paljusid varieeruvaid aspekte.

Kui otsid enda e-kaubandusega tegelevale ettevõttele usaldusväärset ja kogenud raamatupidajat, siis võta meiega kindlasti ühendust!

Miks on e-kaubanduse raamatupidamine ja maksustamine keeruline?

Sarnaselt teisele Eesti ettevõttele peab e-kaubandusega tegelev ettevõte tegelema korrektse raamatupidamisega ja maksude arvestamisega. Olgugi et majandusaasta aruanded, palgad ja igakuised deklaratsioonid on põhimõtte poolest sarnased, on siiski nende praktiline arvutuskäik teine.

Olenemata, kas omad dropshipping’u poodi, kasutad Amazon FBA vahendust, müüd oma tooteid läbi teiste veebiplatvormide või on oma e-pood, on kõikidel juhtudel kindlad aspektid, mis muudavad e-kaubanduse raamatupidamise keeruliseks:

  • laovarude korrektne arvestamine, hindamine ja õigeaegne tarnimine;
  • kaupade ja varude soetusmaksumuse korrektne kajastamine;
  • partnerite, platvormide ja makseteenuse pakkujate teenustasude kajastamine;
  • transpordikulude arvestamine;
  • müügiarvete väljastamine;
  • tulu tekkimise hetke kajastamine;
  • tagatiseraldise moodustamine;
  • valuutade konverteerimine ja müügi kajastamine;
  • maksude arvestamine ja deklareerimine.

E-kaubanduse ja teenuste erikorrad

E-kaubanduse raamatupidamise juures tuleb lisaks olla teadlik maksustamise erikordadest, mis Sinu ettevõtte ja ka raamatupidaja tööd oluliselt lihtsustavad, kui müüd oma tooteid või teenuseid üle Euroopa.

OSS- ja IOSS-erikorrad aitavad teises Euroopa Liidu liikmesriigis tekkiva maksukohustuse täitmist. Varasemalt kaasnes kohustus igal ettevõttel eraldi registreerida teises liikmesriigis, kui kaugmüügi korras ületati teatud künnis ning lõpptarbijal kaasnes kohustus maksta iseseisvalt makse kauba impordi eest.

Kui plaanid hakata maksustamise erikordasid kasutama, siis Sinu ettevõttel on võimalik deklareerida teises liikmesriigis tekkiv käibemaks ning imporditasu maksta otse Eesti Maksu- ja Tolliametile (EMTA-le). EMTA omakorda suhtleb teiste riikide maksuametitega ning edastab vajalikud maksud iseseisvalt.

Selleks, et hakata erikordasid kasutama, tuleb esitada EMTA e-teenuste keskkonnas vastav avaldus.

OSS-erikord (one stop shop)

OSS on toote või teenuse, EL-sisese kaugmüügi ja internetipõhise tehingu käibemaksuga maksustamise erikord. Nagu eelnevalt mainitud, OSS erikord lihtsustab Eesti ettevõtja käibemaksukohustuse täitmist, kui see tekib teises EL riigis.

Alates OSS-erikorra jõustumisest kaotati liidusisesed kaugmüügi määrad, mis olid riigiti erinevad ning võeti kasutusele 10 000 euro suurune piirmäär. Antud piirmäära kohaldatakse kokkuvõtvalt müügi kohta teistesse liikmesriikidesse ja lõpptarbijatele osutatavate digiteenuste summaarsele käibele. Juhul kui eelmainitud kaugmüügi piirmäära ei ületata, on Eestis asuval müüjal õigus rakendada Eesti käibemaksumäära. Lisaks kui Sinu ettevõtte asukoht või püsiv tegevuskoht on Eestis, ei rakenda erikorda toote müügil või teenuse osutamisel, mille käibe tekkimise koht on Eestis või teises liikmesriigis, kus on Sinu ettevõttel püsiv tegevuskoht.

Samas kui rakendatakse OSS erikorda ja piirmäär on ületatud, kaasneb kohustus kaasata lõpptarbija asukoha riigi käibemaksumäärasid.

OSS-erikorra kasutamine on kasulik kõikidele e-kaubandusega tegutsevatele Eesti ettevõtetele, kelle tooted on juba eelnevalt Euroopa Liidus ning teenuseid osutatakse liidusiseselt.

IOSS-erikord (import one stop shop)

IOSS on EL-välisest riigist imporditud kauba kaugmüügi erikord, mille eesmärk on  lõpptarbijatele mõeldud saadetiste liiduvälisest riikidest sujuvamalt tellijani toimetamiseks ja kauba impordilt käibemaksu deklareerimiseks ja tasumiseks.

Selleks, et kauba või teenuse ostja ei peaks kauba Euroopa Liitu saabumisel esitama tollideklaratsiooni ja ise lisaks tasuma käibemaksu, saavad kauba müüjad võimaluse rakendada IOSS-erikorda, kogudes ostjalt kauba ostmise ajal ka käibemaksu ning deklareerides selle ise ostja asemel EMTA-le.

IOSS-erikord sobib ideaalselt sellistele e-kaubandusega tegelevatele ettevõtetele, kelle tooted asuvad Euroopa Liidust väljas või teenust osutab või müüb kolmanda riigi ettevõte. See tähendab, et kliendi otsuprotsess on tunduvalt sujuvam ning klient ei pea pärast ostmist enam ise lisaks midagi tegema. Lihtne protsess võrdub õnneliku kliendiga.

Võite loota meie asjatundlikkusele!

Activa kogenud raamatupidajad aitavad Sind ja Sinu ettevõtet raamatupidamise, maksude ja ka laoarvestusega!

Kasutame pilvepõhist raamatupidamisprogrammi ja spetsiaalset laoarvestustarkvara, mis võimaldab pidada analüütilist arvestust iga tooraine, materjali, toodangu ja kauba kohta. Kogu infole on Sul ööpäevaringne ligipääs ning meie teenuse osutamine on täiesti digitaalne.

Kui vajate abi raamatupidamises või mõnes muus ettevõtlusega seotud aspektis, võtke meiega julgelt ühendust!